background

Om

Lidö Byggservice

Lidö Byggservice utför jobb inom bl.a.
takrenoveringar, inredningsdetaljer,
golvläggning och fönsterbyten åt
såväl privatpersoner som företag

Firman i sig har bara en anställd som är
Björn. Men när det kommer beställningar
på stora jobb så har Lidö Byggservice
samarbetspartners som hjälper till
och utför jobbet proffisgt tillsammans.


Lidö Byggservice grundades 2011 av
Björn Lidö. Lidö Byggservice utför
jobb inom och vid utkanterna av
Göteborg.

Vill du anlita Lidö Byggservice?
Tryck här